Tuesday, February 8, 2011

Fungsi Rekursif Bilangan Fibonacci C/ C++

Berikut ini adalah fungsi untuk menentukan bilangan fibonacci dengan menggunakan rekursif:
int Fibonacci(unsigned int f)
{
      if ((f==0) || (f==1)){
           return f;
      }
     else {
           return Fibonacci(f-1)+Fibonacci(f-2);
    }
}

0 comments:

Post a Comment